Ακροφύσιο πλαστικό

Ακροφύσιο πλαστικό


Ακροφύσιο πλαστικό Ακροφύσιο πλαστικό, κόκκινο, για μεταβολή του απλού ακροσωληνίου σε ρυθμιζόμενο