Αναλογικοί Ανιχνευτές

Αναλογικοί Ανιχνευτές


Η σειρά διευθυνσιοδοτούμενων πυρανιχνευτών προσφέρει ευελιξία και αξιοπιστία στον τομέα της ανίχνευσης.

Διακρίνονται σε ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές καπνού χωρίζονται σε ανιχνευτές ιονισμού και φωτοηλεκτρικούς. Για εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η ταχύτατη απόκριση του ανιχνευτή ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καθαρότητα του χώρου χρησιμοποιούμε ανιχνευτές ιονισμού. Στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή σε ψευδοσυναγερμούς.

Όπου η ύπαρξη καπνού θεωρείτε δεδομένη, επιλέγουμε ανιχνευτές θερμοκρασίας οι οποίοι μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του κεντρικού πίνακα ώστε να λειτουργούν ως θερμοδιαφορικοί, σταθερής θερμοκρασίας 77 oC ή 90 oC.

Για απόλυτη αξιοπιστία ο οπτοθερμικός ανιχνευτής με διπλό αισθητήριο φωτοηλεκτρικό καπνού και θερμοκρασίας ενεργοποιείται από καπνό ή αύξηση της θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Χαμηλό προφίλ
  • Οπτική ένδειξη LED, 360
  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Ενσωματωμένος απομονωτής βραχυκυκλώματος
  • Χαμηλή κατανάλωση


Analogue-Detectors.pdf