Αναπνευστική συσκευή διαφυγής

Αναπνευστική συσκευή διαφυγής


Αναπνευστική συσκευή διαφυγής, διάρκειας 10 η 15 λεπτών (3Lt, 210bar), πιστοποιημένη κατά CE και SOLAS (1974/2000 ΕΝ1146/97 IMO RES MSC 98(73)) από LLOYDS