Ανεπίστροφη βαλβίδα

Ανεπίστροφη βαλβίδα


Ανεπίστροφη βαλβίδα Ανεπίστροφη βαλβίδα 3"-4’’ ορειχάλκινη, για προσαρμογή στο δίκρουνο 3"-4’’