Ανιχνευτές Δέσμης

Ανιχνευτές Δέσμης


Ανιχνευτής καπνού υπέρυθρης δέσμης με εμβέλεια 50μ. ή 100μ. και πλάτος δέσμης 15μ. για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης.

Τόσο ο εκπομπός όσο και ο δέκτης βρίσκονται ενσωματωμένοι στην ίδια συσκευή. Ειδικά σχεδιασμένος ανακλαστήρας αντανακλά τη δέσμη που επιστρέφει στο δέκτη και ελέγχει την παρουσία καπνού.

Διαθέτει διακόπτες για τον καθορισμό των ορίων ανίχνευσης. Αυτόματη αντιστάθμιση ευαισθησίας. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

Χαρακτηριστικά:

  • Εμβέλεια 50μ. ή 100μ.
  • Συνδυασμός δέκτη-εκπομπού
  • Πλάτος δέσμης 15μ.
  • Ευκολία στη εγκατάσταση
  • Χαμηλή κατανάλωση
  • Σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ54


Beam-detectors.pdf