Αυτόματο Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Αυτόματο Πυροσβεστικό Συγκρότημα


Αυτόματο Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Βάσει ενεργητικής μελέτης πυροπροστασίας διαμορφώνεται η ανάγκη κάλυψης χώρου με Πυροσβεστικό Συγκρότημα ,Sprinklers και Πυροσβεστικές Φωλιές. Η εταιρεία μας καλύπτει την εφαρμογή και υλοποίηση της μελέτης πυροπροστασίας βάζοντας σε εφαρμογή την λειτουργία του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος.

Η μακροχρόνια πείρα μας και η συνεχόμενη τριβή με τους έλεγχους των Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων που κάνουμε σε μηνιαία βάση, μας έχει δώσει την δυνατότητα να καλύπτουμε όλα τα τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε συγκροτήματα που έχουν πολύ καιρό να λειτουργήσουν.

Αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο τους ενώ στο τέλος των εργασιών μας υπογραφούμε στο Κόκκινο Βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με σφραγίδα Μηχανολόγου Μηχανικού.