Φιάλες Μονίμων Συστημάτων CO2 / IG 541

Φιάλες Μονίμων Συστημάτων CO2 / IG 541


Φιάλη 25-30Κg CO2
Φιάλη 25-30Κg CO2 (40 Lt), ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό (χωρίς κλείστρο). Υψος: 1235 mm, Διάμετρος: 229 mm ±3. Πιστοποιημένη κατά 99/36/EC (π) και ΕΝ1964.

Φιάλη 45Κg CO2
Φιάλη 45Κg CO2 (60 Lt), ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό (χωρίς κλείστρο).Υψος: 1350 mm, Διάμετρος: 267 mm ±3. Πιστοποιημένη κατά 99/36/EC (π) και ΕΝ1964