Φίλτρο για προσωπίδα ολοπρόσωπη

Φίλτρο για προσωπίδα ολοπρόσωπη


Φίλτρο για προσωπίδα ολοπρόσωπη, καταλληλο για οργανικά αέρια και ατμούς