Φορητός πυροσβεστήρας αφρού 6-9lt

Φορητός πυροσβεστήρας αφρού 6-9lt


Ο Πυροσβεστήρας Αφρού είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A και Β.

Έχει την ικανότητα να επιτύχει την μεγίστη κατάσβεση στη Κατηγορία Α και Β διότι δρα μονωτικά και επικάθεται πάνω στις καιγόμενες επιφάνειες διακόπτοντας την επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα και στερώντας από την πυρκαγιά το οξυγόνο αλλά και ψυκτικά διότι τα τοιχώματα των φυσαλίδων αποτελούνται από νερό το όποιο ψύχει τα καιγόμενα υλικά.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 6-9LT.pdf