Φορητός Πυροσβεστήρας FEBRMAX 3-6lt

Φορητός Πυροσβεστήρας FEBRMAX 3-6lt για λίπη, ελαία σε κουζίνες


Ο Πυροσβεστήρας υδατικού διαλύματος τύπου F είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας Α και F. Στις πυρκαγιές από μαγειρικά λίπη και έλαια το μέσο πυρόσβεσης Febramax δρα μέσω σαπωνοποίησης του καιόμενου υγρου.

Σχηματιζεται μια διαχωριστική στρώση η οποία εμποδίζει την τροφοδοσία οξυγονου. Ταυτοχρονα το μέσο πυρόσβεσης ψύχει το μαγειρικό έλαιο η λίπος σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την θερμοκρασία αυτανάφλεξης και αποτρέπει την πυρκαγιά να φουντώσει και πάλι.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ FEBRAMAX ΓΙΑ ΛΙΠΗΣ ΕΛΑΙΑ 3- 6 LT_GR-2.pdf