Φορητός πυροσβεστήρας νερού 6-9 lt

Φορητός πυροσβεστήρας νερού 6-9 lt


Fire extinguishers with the extinguishing agent water are ideal for fighting initial fires of fire class A. The extinguishing effect is based on its heat absorbing ability.

The cooling effect hinders thermal reaction prerequisites so that the conversion of inflammable substances and the supply of inflammable gases and vapours is interrupted.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 6-9 LT.pdf