Φορητός πυροσβεστήρας ξ.κόνεως 1-2 kg εγκλωβιζμένης πίεσης

Φορητός πυροσβεστήρας ξ.κόνεως 1-2 kg εγκλωβιζμένης πίεσης


Ο Πυροσβεστήρας Ξηρής Σκόνης είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A και Β και C και Ε. Η Ξηρή Σκόνη ,ως κατασβεστικό υλικό έχει ευρύτατη εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέσω των αυτόματων-φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων.

Η Ξηρή Σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και έχει σχεδόν άριστα κατασβεστικά αποτελέσματα σε Πυρκαγιές στερεών -υγρών – αερίων καυσίμων.

Φορητός πυροσβεστήρας