Φορητός Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6-9-12 Kg Εσωτερικού Φιαλιδίου

Φορητός Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6-9-12 Kg Εσωτερικού Φιαλιδίου


Ο Πυροσβεστήρας Ξηρής Σκόνης είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A και Β και C και Ε. Η Ξηρή Σκόνη ,ως κατασβεστικό υλικό έχει ευρύτατη εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέσω των αυτόματων-φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων.

Η Ξηρή Σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και έχει σχεδόν άριστα κατασβεστικά αποτελέσματα σε Πυρκαγιές στερεών - υγρών – αερίων καυσίμων.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.ΚΟΝΕΩ...2 KG ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ.pdf