Κράνος για πυροσβεστικό

Κράνος για πυροσβεστικό


Κράνος για πυροσβεστικό Κράνος για πυροσβεστικό σταθμό, κόκκινο