Πυροσβεστικός σωλήνας 13 bar

Πυροσβεστικός σωλήνας 13 bar


Πυροσβεστικός σωλήνας 13 bar, 11/2"-21/2’’, 20 μέτρων, άσπρος, με ανθεκτική ελαστική επένδυση (τιμή χρέωσης ανά μέτρο)