Πυροσβεστικός σωλήνας 16 bar

Πυροσβεστικός σωλήνας 16 bar


Πυροσβεστικός σωλήνας 16 bar, 13/4"-3’’, 20 μέτρων κόκκινος με ανθεκτική ελαστική επένδυση (τιμή χρέωσης ανά μέτρο)