Πυροσβεστικός σωλήνας

Πυροσβεστικός σωλήνας


Πυροσβεστικός σωλήνας 8 bar, 1"-3’’, 20 η 25μέτρων, άσπρος, με ανθεκτική ελαστική επένδυση (τιμή χρέωσης ανά μέτρο)