Πυροσβεστήρες Τοπικής Εφαρμογής 6 Kg και 12 Kg Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%

Πυροσβεστήρες Τοπικής Εφαρμογής 6 Kg και 12 Kg Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%


Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6 Kg και 12 Kg ξηρης σκόνης ,δοχείο μονόραφο, μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, ορειχάλκινο μαστό και δύο βάνες ορειχάλκινες 1/2" η μονή βάνα ορειχάλκινη 1/2".

Ο Πυροσβεστήρας Ξηρής Σκόνης είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A και Β και C και Ε. Η Ξηρή Σκόνη ,ως κατασβεστικό υλικό έχει ευρύτατη εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέσω των αυτόματων-φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων.

Η Ξηρή Σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και έχει σχεδόν άριστα κατασβεστικά αποτελέσματα σε Πυρκαγιές στερεών -υγρών – αερίων καυσίμων.