Συμβατικοί Ανιχνευτές

Συμβατικοί Ανιχνευτές


Η σειρά συμβατικών πυρανιχνευτών προσφέρει ευελιξία και αξιοπιστία στον τομέα της ανίχνευσης. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές χωρίζονται σε ανιχνευτές ιονισμού και φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές. Για εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η ταχύτατη απόκριση του ανιχνευτή ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καθαρότητα του χώρου χρησιμοποιούμε ανιχνευτές ιονισμού.
Στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή σε ψευδοσυναγερμούς.
 
Όπου η ύπαρξη καπνού θεωρείτε δεδομένη, επιλέγουμε ανιχνευτές θερμοκρασίας και συγκεκριμένα: θερμοδιαφορικούς για την ανίχνευση μεταβολής, ως προς το χρόνο, της θερμοκρασίας ή σταθερής θερμοκρασίας για την ανίχνευση αύξησης της θερμοκρασίας στους 90 oC ή 77 oC.
 
Για απόλυτη αξιοπιστία ο οπτοθερμικός ανιχνευτής με διπλό αισθητήριο φωτοηλεκτρικό καπνού και θερμοδιαφορικό ενεργοποιείται από καπνό ή αύξηση θερμοκρασίας.



Χαρακτηριστικά:

  • Χαμηλό προφίλ
  • Οπτική ένδειξη LED, 360
  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Κοινή βάση τοποθέτησης
  • Χαμηλή κατανάλωση
  • Πιστοποιημένα κατά EN54


Conventional Detectors.pdf