Σύστηματα αφρού – Κανόνια Minimax

Σύστηματα αφρού - Κανόνια Minimax


Σύστηματα αφρού - Κανόνια Minimax για εφαρμογή σε πολλούς τομείς

Διυλιστήρια, πετροχημική βιομηχανία, κέντρα δεξαμενών αποθήκευσης, αεροδρόμια, εργοστάσια, βιομηχανία παραγωγής βερνικιών, τμήματα πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποθήκες κλπ. Για χρήση σε πυρκαγιές της κατηγορίας Α και Β.

Μέσα αφρού που χρησιμοποιούνται
Αφρός πρωτεΐνης, φθορίου-πρωτεΐνης, πολλαπλών τομέων και αφρός που σχηματίζει υδάτινη μεμβράνη, κλπ.

Τύποι αφρού - Κριτήρια foam για Minimax .indd. PART FOR FOAM EXTINGUISHNG SYSTEMS PART FOR FOAM EXTINGUISHING OF TANK Κανόνια Minimax