Τροχηλάτοι Πυροσβεστήρες ξ.κόνεως 50kg

Τροχηλάτοι Πυροσβεστήρες ξ.κόνεως 50kg


Ο Πυροσβεστήρας Ξηρής Σκόνης είναι η λύση για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A και Β και C και Ε. Η Ξηρή Σκόνη ,ως κατασβεστικό υλικό έχει ευρύτατη εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέσω των αυτόματων-φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων.

Η Ξηρή Σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και έχει σχεδόν άριστα κατασβεστικά αποτελέσματα σε Πυρκαγιές στερεών -υγρών – αερίων καυσίμων.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ξ.ΚΟΝΕΩΣ 50KG.pdf