ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 618.43.05 ΜΕ ΤΗΝ 140424.27.12.2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ