Αρμόδια-Αναγνωρισμένη Εταιρεία κατά την ΚΥΑ 618/43/05

Αρμόδια-Αναγνωρισμένη Εταιρεία κατά την ΚΥΑ 618/43/05

Η Αρμόδια-Αναγνωρισμένη Εταιρεία είναι η εταιρεία όπου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα Αρμόδιο Άτομο για να μπορέσει να λειτουργήσει και να πιστοποιηθεί από τους εκαστοτε Φορείς . Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα-ελάχιστα μηχανήματα (Γεμίστηκα μηχανήματα Σκόνης ,Αηδιαστικά Μηχανήματα Σκόνης, Συσκευή πλήρωσης Αζώτου και Διοξειδίου ,Αεροσυμπιεστής ,Φιάλες Αζώτου και μειωτές πιέσεως, κλπ) που ορίζει η ΚΥΑ 618/43/05 για να μπορέσει να πιστοποιηθεί και να λειτουργήσει.

Comments are closed.