Πυροσβεστήρες – Συντήρηση –Αναγόμωση – Εργαστηριακός Έλεγχος Πυροσβεστήρων

Πυροσβεστήρες – Συντήρηση –Αναγόμωση – Εργαστηριακός Έλεγχος Πυροσβεστήρων

Service Πυροσβεστήρων

Το Service των Πυροσβεστήρων γίνεται σύμφωνα πάντα με το Παράρτημα ΙΙΙ και τους Πίνακες ΙΙΙ.1 και IV.1 της ΚΥΑ 618/43/05

Το Service γίνεται σύμφωνα πάντα με το Έτος Κατασκευής του κάθε Πυροσβεστήρα και τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα.

Συντήρηση των Πυροσβεστήρων

Η Συντήρηση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 1,2,3,4,6,7,8,9 και 11 κατά σειρά .

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Η Αναγόμωση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 5,10,15 (**Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναγόμωση και πιο νωρίς ανάλογα την ποιότητα της Σκόνης )

Εργαστηριακός Έλεγχος των Πυροσβεστήρων

Ο Εργαστηριακός Έλεγχος –Υδροστατική Δόκιμη για τους Πυροσβεστήρες (Σκόνη-Αφρού-Νερού) γίνεται μόνο στο 10 Έτος διότι στο 20 έτος χρίζεται ακατάλληλο

Ο Εργαστηριακός Έλεγχος –Υδροστατική Δόκιμη για τους Πυροσβεστήρες (Διοξειδίου ) στο 10 Έτος και μετά κάθε 5 η 6 χρόνια συμφωνά με την συμπεριφορά που είχε κατά την Υδροστατική Δοκιμή

Comments are closed.