Αρμόδιο Άτομο κατά την ΚΥΑ 618/43/05

Αρμόδιο Άτομο κατά την ΚΥΑ 618/43/05

Το Αρμόδιο Άτομο εξετάζεται πρακτικά και θεωρητικά από τους Φορείς Πιστοποιήσεις κάθε 3 χρόνια όπου και παίρνει Πιστοποιητικό Αρμοδίου Άτομου για την ορθή εργασία κατά την Συντήρηση –Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων

Το Αρμόδιο άτομο είναι πλέον το εκπαιδευμένο άτομο για την Συντήρηση-Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων ,είναι αυτός κατά την πείρα του και την κρίση του που θα εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο τους κανόνες Έλεγχου των Πυροσβεστήρων κατά την ΚΥΑ 618/43/05 αλλά και αυτός ο όποιος κατά την άποψη του θα χρίση ακατάλληλο έναν πυροσβεστήρα ,είτε γιατί η φυσική του κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική ,είτε γιατί είναι επικίνδυνος προς χρήση .

Comments are closed.