Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης

Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης

Το Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης είναι η Αναγνωρισμένη Εταιρεία όπου έχει την δυνατότητα και τα κατάλληλα μηχανήματα να μπορεί να κάνει τον Περιοδικό Έλεγχο σε τύπους και όγκους Δοχείων όπως :

Χαλύβδινες Φιάλες με ραφή (Σύμφωνα με το ΕΝ 1803)
Δοχεία άνευ ραφής εκ χάλυβος (Σύμφωνα με το ΕΝ 1968)
Δοχεία άνευ ραφής εξ Αλουμινίου (Σύμφωνα με το ΕΝ 1802)

Comments are closed.