Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης MX 200

Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης MX 200


Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης MX 200 με κατασβεστικό υλικό HFC-227ea (FM 200) Έχει τα εξής πλεονεκτήματα :

  • Μεγάλες κατασβεστικές δυνατότητες
  • Φιλικό προς τον άνθρωπο
  • Φιλικό προς το περιβάλλον
  • Εύκολο στην συντήρηση
  • Μηδενική Διάβρωση σε υλικά κατά την κατάσβεση
  • Χωρίς καμία ζημία σε υλικά κατά την κατάσβεση
  • Άριστη ποιοτική κατασκευή
  • VdS approved, CE marked


Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης MX 200